Stockholm Tax Alert 18 september 2013: Budgetpropositionen för 2014

Idag presenteras budgetpropositionen för 2014. Delar av förslagen har redan offentliggjorts. Vi nämner här de viktigaste av redan kända förslag, men vill även rikta uppmärksamheten mot de förslag som tidigare inte givits så mycket uppmärksamhet men ändå framstår som viktiga för många. Reglerna och ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2014, om inte annat anges.

Läs mer

Download entire issue (as pdf)