Stockholm Tax Alert 15 april 2013: Reviderade 3:12 regler med mera

I samband med att regeringen presenterade vårpropositionen skickade finansdepartementet ut en särskild skrivelse med vissa konkreta förslag till lagändringar på skatteområdet. Tanken är att dessa förslag skall tas in i budgetpropositionen för 2014. I så fall börjar de nya reglerna gälla den 1 januari 2014.

De förslag till ändringar vi avhandlar här, handlar om revidering av löneunderlagsregeln i de s k 3:12 reglerna och ändringar i reglerna om frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt vid uthyrning av fastighet.

Läs mer

Download entire issue (as pdf)