Niet langer vrijstelling successierechten maar wel van schenkingsrechten bij overdracht van familiale onderneming

De Vlaamse regering is van oordeel dat de bestaande maatregelen inzake overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen niet volstaan om de continuïteit van de Vlaamse ondernemingen te bevorderen. Teneinde bedrijfsleiders aan te moedigen zich, bij leven, actief met kennisoverdracht en hun opvolging bezig te houden wordt in een Ontwerp van Decreet voorgesteld om de huidige vrijstelling van successierechten bij vererving van familiale vennootschappen af te schaffen en een vrijstelling in te voeren van schenkingsrechten bij schenking van aandelen in een familiale vennootschap.

Hier kan U een beknopte beschrijving van het toekomstige regime in Vlaanderen inzake schenking en vererving van een familiale vennootschap vinden.

Indien U hieromtrent vragen heeft, gelieve contact op te nemen met Henk Vanhulle, tax partner op het nummer +32 2 501 91 58 of uw gebruikelijke contact persoon bij Linklaters in Belgi├ź.