Koronawirus. Najnowsze informacje prawne.

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie alertu dotyczącego aspektów pracowniczych i rozwiązań prawnych w zakresie prawa pracy dotyczących sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie nowych obostrzeń, a obłożenie zadaniami Sanepidu, konieczność wprowadzenia dodatkowych rozwiązań w celu zapewnienia sprawnego procedowania z izolacją osób poddanych kwarantannie. W celu uchylenia wątpliwości dotyczących możliwości wyboru przez odizolowanych pracowników świadczenia pracy takie rozwiązanie zostało wprost dopuszczone przepisami ustawy. W alercie zestawiamy również rekomendowane działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na terenie zakładu pracy oraz ograniczenie ryzyk wraz z odesłaniami do wytycznych rządowych oraz organów w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że uznają Państwo przekazane informacje za wartościowe.

Kliknij tutaj aby przeczytać treść alertu.