Planowane zmiany w zakresie spółek nieruchomościowych oraz opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

W dniu 16 września 2020 r. opublikowany został projekt nowelizacji między innymi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego głównym celem, według Ministerstwa Finansów, jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Projekt ten przewiduje, między innymi, wprowadzenie do ustawy podatku dochodowym od osób prawnych nowego pojęcia jakim będzie „spółka nieruchomościowa” oraz objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych.

Przedstawiamy projekt planowanych przepisów w powyższym zakresie.