Linklaters biträder Tristan vid försäljningen av Salem Centrum

Linklaters har biträtt Tristan Capital Partners vid försäljningen av Salem Centrum till Granholm Gruppen AB, CAM Holding AB och Imola Holding AB. Affären genomfördes som en aktieaffär genom överlåtelse av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget Fastighets AB Salem 5:7.

Salem Centrum består av ca 6 251 kvm uthyrningsbar yta, vilket inhyser handel, restauranger och kontor och en vårdcentral, samt strax över 200 parkeringsplatser och ankras av hyresgäster som ICA och Systembolaget.

Linklaters deal team har bestått av ansvarig delägare Magnus Lidman och managing associate Anna Eriksson, samt biträdande jurist Denice Roswall, Christoffer Hedberg och managing associate Martin Johansson.