Skatt i M&A-transaktioner – vad ska man tänka på? (webbinarium)

Linklaters Learning hub – Sweden

De skattefrågor som uppkommer vid företagsförvärv och andra transaktioner är ofta komplexa och kan vara avgörande för t.ex. hur en företagskoncern struktureras och finansieras. Med en genomtänkt och effektiv struktur kan man minska risken för oförutsedda skattekostnader och förbättra lönsamheten.

Samtidigt kan de skatterättsliga övervägandena ha stor betydelse långsiktigt. Beroende på vad avsikten är med ett förvärv kan det vara en god idé att redan från början ta ställning till hur t.ex. en avyttring ska genomföras längre fram i tiden för att undvika skattemässiga inlåsningseffekter. Under det här webbinariumet kommer vi bl.a. att diskutera:

  • Företagsstrukturering och skatterättsliga överväganden
  • Finansiering och skillnaden mellan eget kapital och skuld
  • Skatterättsliga risker och möjligheter
Talare

Andreas Lundqvist, Tax Associate

Victor Elovsson, Tax Associate

Inloggningsuppgifter

Länk till WebEx samt deltagarinstruktioner erhåller du efter din anmälan. Notera att det här webbinariumet kommer att spelas in.

Anmälan

Via mail till linklatersstockholm@linklaters.com.

 

Linklaters Learning hub
Välkommen till vår Learning hub för att diskutera aktuella ämnen och lära dig tillsammans med oss. Seminarieserien behandlar såväl praktiska juridiska frågeställningar som aktuella nyheter och trender och vänder sig till dem som har ett par års erfarenhet i yrkeslivet – men även mer seniora kontakter som vill uppdatera sig inom nya områden eller fräscha upp sina kunskaper är varmt välkomna att delta.

Leder du ett team med yngre talanger? Tipsa dem gärna om vår Learning hub.