FRG Newsletter dla podmiotów rynku kapitałowego oraz finansowego

Podsumowanie zmian regulacyjnych oraz innych istotnych wiadomości dla podmiotów rynku kapitałowego oraz finansowego

Wydanie 11 | 30 sierpnia - 12 września 2021 r.

Oddajemy w Państwa ręce jedenaste wydanie FRG Newsletter, który został przygotowany przez warszawski zespół Financial Regulation Group (FRG).

Z uwagi na rosnące znaczenie regulacji na rynku kapitałowym i finansowym, a także biorąc pod uwagę tempo ich wprowadzania, postanowiliśmy sporządzać dla Państwa cykliczne podsumowanie w formie FRG Newsletter. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu śledzenie najważniejszych, obecnych i planowanych regulacji, wytycznych, stanowisk, a także wielu innych istotnych wiadomości (w kontekście polskim oraz europejskim) mających znaczenie zarówno dla podmiotów rynku kapitałowego jak i finansowego, w tym w szczególności dla spółek publicznych, banków, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji czy też podmiotów zarządzających aktywami.

Zachęcamy do lektury i śledzenia kolejnych wydań!