Rewolucyjne zmiany w zakresie outsourcingu bankowego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, która ma zrewolucjonizować mocno przestarzały system outsourcingu bankowego w Polsce, otwierając tym samym drogę do rozwoju oferowanych przez banki produktów oraz pełniejszego wykorzystania zasobów i zewnętrznych usług dostępnych na rynku. Zgodnie z założeniami projektu, zmiany mają przyczynić się do bardziej efektywnego oraz elastycznego korzystania przez banki z instytucji outsourcingu. 

Pośród szeregu propozycji zmian, projekt przewiduje usunięcie przede wszystkim bariery w zakresie tzw. podoutsourcingu dozwalając na szerszy niż dotychczas zakres usług, które będzie mógł świadczyć poddostawca outsourcera banku. Zmiany mają również na celu faktycznie wydłużenie łańcucha dostaw. W tym kontekście uzasadnienie projektu deklaruje nawiązanie do wytycznych EBA umożliwiających podoutsourcing w zasadzie w pełnym zakresie. Przy czym można mieć wątpliwość czy aby nowo dodawany do ustawy prawo bankowe art. 6a ust. 7a, wbrew intencji płynącej z uzasadnienia projektu ustawy, nie pozwala jedynie na dodatnie jednego dodatkowego poddostawcy, wydłużając outsourcing pionowy do trzech podmiotów (wobec dwóch obecnie). Wydaje się, że ta kwestia powinna być dyskutowana na dalszych etapach legislacyjnych.

Dodatkowo projekt zawiera propozycję usunięcia obowiązku uzyskania zgody na outsourcing i podoutsourcing do pomiotów poza EOG zastępując go notyfikacją do regulatora. Usunięte mają zostać również ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących outsourcingu w sytuacji, gdy dostawcą usług dla banku jest inny bank lub bank zagraniczny co z pewnością otworzy pole do rozszerzenia zakresu działalności przez te podmioty. Wydaje się, że przez błąd legislacyjny wykluczono z tego grona instytucje kredytowe (nowo dodawany Art. 6da do ustawy prawo bankowe) co powinno być poprawione na dalszym etapie prac nad zmianami.

Proponowane zmiany z pewnością ucieszą wiele podmiotów oferujących nowatorskie rozwiązania w zakresie usług IT (np. platformy do on-boardingu klientów), które często bazują na długim łańcuchu poddostawców mających niejednokrotnie swoje siedziby poza EOG. Zmiany będą także miały znaczenie w kontekście usług oferowanych przez pośredników, którzy jedynie kupują gotowe rozwiązania od faktycznych dostawców celem ich dalszego oferowania pod własną marką. Z proponowanych rozwiązań skorzystają funkcjonujące w Polsce banki będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych wykorzystujących wyspecjalizowane jednostki pomocnicze do efektywnej alokacji zasobów i usprawniania procesów, ale też i rodzimi gracze, którzy specjalizując się w określonym typie usług będą mogli oferować je na znaczenie elastyczniejszych warunkach.