Kancelaria Linklaters doradzała Grupie LUX MED przy transakcji zmierzającej do nabycia „Lecznice Citomed” sp. z o.o.

Kancelaria Linklaters doradzała Grupie LUX MED przy podpisaniu umowy nabycia udziałów „Lecznice Citomed” sp. z o.o. To kolejna znacząca inwestycja Grupy LUX MED, przy której doradza kancelaria Linklaters. Finalizacja przejęcia wymaga jeszcze ostatecznego zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Placówki „Lecznice Citomed” sp. z o.o. tworzą jeden z największych zespołów poradni specjalistycznych, medycyny pracy i pracowni diagnostycznych w aglomeracji bydgosko-toruńskiej. W ich skład wchodzi sześć przychodni ambulatoryjnych oraz wielospecjalistyczny szpital wyposażony w nowoczesne sale operacyjne. Świadczą usługi opieki medycznej od blisko 30 lat, a ich zespół liczy blisko 500 pracowników.

Grupa LUX MED jest wiodącym świadczeniodawcą w zakresie rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie

Zespół Linklaters był kierowany przez counsel Klaudię Królak z Praktyki Korporacyjnej, przy wsparciu senior associate Jakuba Woźniaka.

W szerszym zespole doradczym znaleźli się: z Praktyki Prawa Korporacyjnego associate Marek Tołcz oraz trainee Bartosz Kotylak, z Praktyki TMT/IP senior associate Szymon Sieniewicz, z Praktyki Nieruchomości: associate Małgorzata Szafrańska, z Praktyki Prawa Konkurencji managing associate Wojciech Podlasin, associate Joanna Koterbska i senior associate Barbara Wanat, z Praktyki Energetyka i Infrastruktura senior associate Tomasz Pleskot oraz z Praktyki Prawa Pracy kierująca praktyką Monika Krzyszkowska-Dąbrowska i senior associate Łukasz Burakowski.