Praca zdalna: remake

Przedstawiamy szczegóły projektu

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało przygotowany projekt zmian w Kodeksie pracy, który przewiduje wprowadzenie pracy zdalnej jako rozwiązania systemowego. Jednocześnie uchylone mają zostać przepisy regulujące telepracę. Zmiany te mają mieć wpływ również na obowiązujące już obecnie u pracodawców regulacje dot. telepracy, ale i tzw. nieformalnego „home office”, ze względu na wymóg dostosowania ich do nowych rozwiązań we wskazanym kilkumiesięcznym okresie przejściowym. Dyskusyjne jest objęcie nowymi regulacjami tzw. pracowników mobilnych. Ramy koncepcji pracy zdalnej bazują na dotychczasowych rozwiązaniach właściwych dla telepracy, stąd możliwe będzie dostosowanie już przyjętych w tym zakresie przez pracodawców rozwiązań. Niemniej wskazane będzie również dookreślenie szeregu praktycznych aspektów świadczenia pracy na odległość, w tym zwłaszcza tej hybrydowej w wewnętrznych firmowych regulacjach oraz wytycznych skierowanych do menadżerów.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia odwołania na obszarze RP stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Aktualnie projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych i publicznych. Oznacza to wczesny etap prac legislacyjnych. Pomimo że jego założenia mogą jeszcze podlegać zmianom, w szczególności wiele kwestii jest jeszcze dyskusyjnych lub nieprecyzyjnie sformułowanych, czy budzących wątpliwości interpretacyjne, uważamy, że warto przybliżyć go Państwu już teraz ze względu na ich istotne znaczenie dla wszystkich pracodawców. Ponadto, pomimo ewolucji istotnych kwestii projektu od początku dyskusji nad nim (BHP czy kompensaty kosztów pracy zdalnej, formy dokumentów pracowniczych pracownika zdalnego) kluczowe założenia co do formatu pracy zdalnej wydają się pozostawać niezmienne. Spodziewamy się, że prace nad projektem zajmą kolejne kilka miesięcy.