PRAKTYKA PRAWA PRACY: ALERT Q2/21

Przekazujemy Państwu przedwakacyjne wydanie Alertu Prawa Pracy. Opisujemy przede wszystkim zapowiedzi jesiennej aktywności prawotwórczej mającej skutkować nowymi regulacjami prawnymi obejmującymi zwłaszcza: nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, elementy dotyczące prawa pracy w zapowiedziach inicjatywy Polskiego Ładu, nowe zasady badania trzeźwości pracownika, oraz szereg innych. Podsumowujemy również założenia dotyczące ochrony sygnalistów oraz kanałów zgłaszania nieprawidłowości, na wdrożenie których muszą przygotować się przedsiębiorcy oczekując na stosowne przepisy krajowe wdrażające odnośną dyrektywę unijną. Zachęcamy Państwa do lektury.